Presentationsbild med punkter om modersmålets betydelse för skolframgång.