Pedagog Göteborg har avvecklats och därför har du blivit omdirigerad till Lärtorget. Här hittar du artiklar och blogginlägg som tidigare publicerats på Pedagog Göteborg.

JUST NU

Boktipset: De skrev handbok i läs- och skrivundervisning

BOKTIPS: "Läs- och skrivundervisning som gör skillnad - att arbeta utifrån Teachers College Reading and Writing Project" är titeln på en alldeles färsk bok från förlaget Natur & Kultur. Författare är Anna Månsson Nylund, förstelärare på Landamäreskolan F-3 och Lisa Molin, lektor på Center för skolutveckling och forskare vid Göteborgs universitet. Nu hoppas de att boken ska spridas inte bara bland Göteborgs lärare utan även nationellt.

Läraren Anna Månsson Nylund har skrivit en bok om läs- och skrivundervisning som riktar sig till lärare och lärarstuderande tillsammans med Lisa Molin, lektor och forskare vid Göteborgs Universitet.

Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.