Pedagog Göteborg har avvecklats och därför har du blivit omdirigerad till Lärtorget. Här hittar du artiklar och blogginlägg som tidigare publicerats på Pedagog Göteborg.

JUST NU

Alla professioner behöver samarbeta för en hälsofrämjande skola

Förskolor och skolor behöver bygga motståndskraftiga organisationer för att lyckas med hälsofrämjande skolutveckling. - Det gäller att se elevhälsans kraft, och inte betrakta den som något vid sidan om. De olika professionerna i förskolan och skolan behöver mötas, och då fungerar det inte att bara fokusera på exempelvis arbetslagen eller förstelärarnas roll, säger Elin Hoff Brattberg som är psykolog och undervisar om ledarskap vid Göteborgs universitet.


Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.