Pedagog Göteborg har avvecklats och därför har du blivit omdirigerad till Lärtorget. Här hittar du artiklar och blogginlägg som tidigare publicerats på Pedagog Göteborg.

JUST NU

"Vi-känsla" viktigt i skolans demokratiarbete

För att göra demokrati behöver demokratiska samtal föras. I ett sådant samtal behöver deltagarna ha ett demokratiskt förhållningssätt. Men samtalen behöver också föras i ett socialt sammanhang. Detta inlägg handlar om skolan som social arena för demokrati.

Blogg

Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.