Pedagog Göteborg har avvecklats och därför har du blivit omdirigerad till Lärtorget. Här hittar du artiklar och blogginlägg som tidigare publicerats på Pedagog Göteborg.

JUST NU

Prata om medie-dieten med eleverna

Idag publiceras årets första resultat av Mediebarometern 2021, som är en årlig frågeundersökning om svenskarnas medievanor. Inledd 1979, är den världens äldsta tidsserie om en befolknings medieanvändning. Även i MIK-undervisningen är det viktigt att rikta blicken mot varje individs mediekonsumtion. 

Blogg

Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.