Pedagog Göteborg har avvecklats och därför har du blivit omdirigerad till Lärtorget. Här hittar du artiklar och blogginlägg som tidigare publicerats på Pedagog Göteborg.

JUST NU

Göteborg testar studiehandledning på distans

Kan fjärrundervisning ge fler elever tillgång till studiehandledning och ändå bevara kvaliteten? Den frågan ställer sig mottagningsenheten, Språkcentrum och Center för skolutveckling i ett gemensamt projekt.


Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.